Misyon Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Başta ormanlar olmak üzere, çevre ve ilgili doğal kaynaklar konusunda araştırmalara ve sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunacak şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretmek, meslek insanı yetiştirmek ve toplumsal fayda sağlamaktır.

Vizyon

Uluslararası düzeyde farklı kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim ve işbirliği halinde olan ve tanınan, alanındaki sanayi ve özel sektör eşgüdümüyle laboratuarları uluslararası düzeyde akredite edilmiş, kalite yönetim belgesine sahip, eğitim-öğretim ve araştırma çıktıları ile toplumsal bilincin oluşturulmasında bir marka değeri bulunan, ilgili tüm kesimlerce güvenilen, desteklenen ve tercih edilen, mezunları ile iletişiminde sürekliliği bulunan ve mensubu olmaktan onur duyulan, alanında öncü bir fakülte olmaktır.

Temel Değerler

Bilimsellik

Yenilikçilik

Katılımcılık

Sürdürülebilirlik

Girişimcilik

Etik Değerlere Bağlılık

Şeffaflık

Sürekli Gelişme

İşbirliği

Kurumsal Adalet

Sevgi ve Hoşgörü