Fakülte Yönetim Kurulu

     Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU (Başkan)                 
      Prof.Dr. Abdurrahim AYDIN (Üye) 
      Prof.Dr. Zeki DEMİR (Üye)          
      Prof.Dr. Derya SEVİM KORKUT (Üye)        
      Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ  (Üye)      
       Doç.Dr. Engin EROĞLU  (Üye)     
      Dr. Öğr. Üyesi Serir UZUN (Üye)