Şablon Yazılar

1.2. Bölüm Adları

1.3. Ders Programı

1.4.a. Bölüm Kurulu Kararı Üst Yazı

1.4.b. Bölüm Kurulu Kararı Şablonu

1.5.a. Görüş Tutanağı

1.5.b. Görüş Tutanağı Üst Yazısı

1.6. Mazeret İzni Üst Yazı

1.7.a, Harcama Yetkilisi Vekaleti Üst Yazısı

1.7.b. Harcama Yetkilisi Vekaleti Strateji G.D.B. Üst Yazısı

1.7.c. Harcama-Yetkisi-Devir-Formu

1.8.a. Gerçekleştirme Görevlisi Vekalet Yazısı

1.8.b. Gerceklestirme Görevlisi Vekalet_İmza sürküsü

1.9. Süt İzni Kullanım İzni Yazısı

1.10.a. Etik Sözleşmesi

1.10.b. Lise Diploması Eksik Evrak Dilekçesi

1.10.c. Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Listesi

 1.10.d.Öğrenci Belgesi

 1.11.a. Yolluklu Görevlendirme Talep Yazısı

 1.11.b. Yolluksuz Görevlendirme Talep Yazısı

 1.12. Cüppe İade Tutanağı

 1.13.a.Öğretim Üyesi Yeniden Atanma Talep Dilekçesi

 1.13.b.Örnek Özgecmis_Yeniden Atanma

 1.13.c.DÜ_Atama Kriterleri_Aday Etkinlik-Puan Listesi

 1.13.d. Bölüm Başkanlığının Dekanlığa Yazacağı Üst Yazı

 1.13.e. Jüri Üyeliğine Atama Yazısı

 1.13.f. Dekanlığın Personel D.B. Yazacağı Üst Yazı

 1.13.g.Juri Üyeliği Ücreti Talep Dilekçesi Örneği

 1.14.a. Öğretim Elemanı Yeniden Atanma Talep Dilekçesi

 1.14.b.Yeniden Atanma_Faaliyet Raporu (Öğretim Elemanı)

 1.14.c. Görev Süresi Uzatımı İçin Bölüm Başkanlığının Dekanlığa Yazacagı Üst Yazı

 1.15. Burs Komisyonu Tutanağı

 1.16. DÖF

 2.1.a. Öğretim Planı Değişiklik Çizelgeleri

 2.1.b. Öğretim Programı İntibak Çizelgesi Formu

 2.1.c.Ders Bilgi Formu

 2.2.a.Derlerin Gruplara Ayrılma Çizelgesi

 2.2.b. Dersin Birden Fazla Öğretim Görevlilerine Göre Dagılımı

 2.3.a. Ara sınav Mazeret Sınav Dilekçesi

 2.3.b. Mazeret Sınav Formu

 2.4. Maddi Hata Dilekçesi

 2.5. Not Düzeltme Formu

 2.6.a. Sınav Tutanağı

 2.6.b. Sınav Evrakı

 2.6.c. Not Bildirim Formu_Sınav Sonuç Belgesi

 2.6.d. Sınav Kağıdı Teslim Tutanağı

 2.7.  Ders Devam Muafiyet Tablosu

 2.8.a. Not Ortamalasına Göre KAYG Basvuru Dilekcesi

 2.8.b. Merkezi YP Göre KAYG Basvuru Dilekcesi

 2.8.c. Müd. Bölümlere Yazacağı Not Ortalamasına Göre KAY Üst Yazısı

 2.8.d. Dekanlığın Bölümlere Yazacağı Merkezi Yer. Puanına Göre KAY Üst Yazısı

 2.8.e. Yatay Geçiş Not Ortalamasına Göre

 2.8.f. Yatay Geçiş Merkezi Yerleştirme Puanına göre

 2.8.g. Ders Muafiyet Tablosu

 2.9. Zorunlu Staj Başvuru Formu

 2.10. Yaz Stajı Rapor Dosyası

 2.11.a. Öğretim Görevlisi Talebi

 2.11.b. Birim Dışından Öğretim Elemanı Talebi

 2.11.c. Ders Yükü Tablosu

 3.1.a. Bilimsel Çalışma Tablosu

 3.2 . Kurum Dışı Paydaş ve Etkinlik Tablosu

 4.1.a. Dogrudan Temin Evrakları

 4.1.b. Doğrudan Temin Belge Sıralaması

 4.2.a. Hakediş

 4.2.b. Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi

 4.2.c. Telefon_Gerekli Belgeler

 4.3.a. Tavan Aşan Bütçe Tablosu Formu

 4.3.b. İstenen Bilgler

 4.3.c. Form-1 Hizmet Gerekçesi

 4.3.d. Form-27 Öğrenci Sayıları Bilgi Formu

 4.3.e. Form-10 Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu

 4.3.f. Form-11 Bütçe Fiziksel Değerler Bilgi Formu

 4.3.g. Bütçe Belge Sıralaması ve Kaynakları

 5.1.  Öğrenci Konseyi Seçimleri

 5.1.a. Oy Pusulası

 5.1.b. Bölüm_Program Temsilcileri Seçim Sonucu Tutanağı

 5.1.c. Fakülte Temsilciler Kurulu Seçim Sonuç Tutanağı

 5.2. Tebliğ Tebellüğ Belgesi

 5.3. Güvenlik Soruşturması Formu