Yönetmelikler Ve Yönergeler

YÖNETMELİKLER

D.Ü. Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (10.07.2008 - Eski)

D.Ü. Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24.08.2011 - Eski)

D.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2011 sonrası değişiklikler)

D.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (29.01.2017-29963 Resmi Gazete Değişikliği-GÜNCEL)

***

D.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (21.01.2008 - Eski)

D.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (18.09.2011 - Eski)

D.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (09.11.2016 - Yeni-Güncel)

***

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (Yeni)

 

YÖNERGELER / UYGULAMA ESASLARI

D.Ü. Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi   

D.Ü. İkinci Öğretimde İlk Yüzde Ona Giren Öğrencilerin Belir. İlişkin Değ. ve Uygulama Esasları   

D.Ü. Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

D.Ü. Yaz Okulu Yönergesi (YENİ)

D.Ü. Özel Öğrenci Yönergesi

YÖK Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

D.Ü. Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi

D.Ü. Diploma, Diploma Defteri, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

D.Ü. Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi (Güncel-19.03.2015)

D.Ü. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim Yönergesi

D.Ü. Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

D.Ü. Yandal Program Yönergesi

D.Ü. Çift Anadal Programı Yönergesi

D.Ü. Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi (Güncel-14.11.2013)

D.Ü. Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi

D.Ü. Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

D.Ü. Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi

D.Ü. Önlisans Eğitim/Öğretimi Staj Yönergesi

D.Ü. Orman Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi

D.Ü. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LLP/ERASMUS Programı ve Uluslararası Antlaşmalar İle Gelen Yabancı Öğrenciler Yönergesi

D.Ü. Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

D.Ü. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınav Yönergesi

D.Ü. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

D.Ü. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavı Gelir ve Harcama Yönergesi