İdari Kadro


S.NO

ADI SOYADI

UNVANI GÖREV YERİ

E-POSTA ADRESİ

1 Süleyman KORKMAZ
Fakülte Sekreteri  Fakülte Sekreterliği  suleymankorkmaz@duzce.edu.tr
2 Ahmet UYSAL Tekniker

 İdari ve Mali İşler / Bilişim 

ahmetuysal@duzce.edu.tr
3 Adem KARA Teknisyen Taşınır Kayıt ve Kontrol ademkara@duzce.edu.tr 
4 Sakine BEŞTEPE Bilgisayar İşletmeni  Dekanlık Sekreterliği sakinebestepe@duzce.edu.tr
5 Emine HANCI Bilgisayar İşletmeni  Personel İşleri eminehanci@duzce.edu.tr
6 Fatma BOZATLI Bilgisayar İşletmeni  Yazı İşleri  fatmabozatli@duzce.edu.tr
7 Şakir BALTALI Memur  Peyzaj Mimarlığı                            Bölüm Sekreterliği sakirbaltali@duzce.edu.tr
8 Fatih SERTKAYA Memur  Orman Endüstri Mühendisliği        Bölüm Sekreterliği fatihsertkaya@duzce.edu.tr
9 Aykut FİLİK Memur  Orman Mühendisliği                      Bölüm Sekreterliği aykutfilik@duzce.edu.tr
10 İbrahim GÜNOĞLU Teknisyen   ibrahimgunoglu@duzce.edu.tr
11 Özcan GÜL Teknisyen   ozcangul@duzce.edu.tr