Orman Mühendisliği

Orman Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Derya EŞEN

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Prof.Dr. Abdurrahim AYDIN

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Murat SARGINCI

Bölüm Sekreteri: Aykut FİLİK 

Kontenjan                          : 40

Puan türü                           : MF-4

Eğitim dili                           : Türkçe

Hazırlık                              : İsteğe Bağlı

Yerleşke                             : Konuralp Yerleşkesi

Eğitim süresi                       : 4 Yıl

Yüksek lisans/Doktora         : +/+

Mevcut Öğretim Elemanları

Bölümümüz, 1997 yılında öğretime başlamış olup 2017 yılı itibariyle; 6 Prof. Dr., 2 Doç. Dr., 12 Yrd.Doç.Dr., 3 Öğr.Gör., 5 Arş.Gör. ve 1 Uzman ve yurtdışında eğitim gören 3 araştırma görevlimiz ile birlikte toplam 28 personel ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde 8 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzdeki öğretim elemanlarının ilgili anabilim dallarına dağılımları Çizelge 1.deki gibidir.

Çizelge 1. Öğretim elemanlarının ilgili anabilim dallarına dağılımları (2014 Temmuz)


Havza Amenajmanı Anabilim Dalı

      

 

  

Prof.Dr. Refik KARAGÜL

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZCAN

  Arş.Gör. Tarık ÇİTGEZ
     
                   

   Orman Amenajmanı Anabilim Dalı

      

    

    

Dr. Öğr. Üyesi  Hayati ZENGİN

Arş.Gör. Dr. Ahmet Salih DEĞERMENCİ

Öğr.Gör. Canberk BATUOrman Botaniği Anabilim Dalı

      

     

   

Prof.Dr. Necmi AKSOY

Dr. Öğr. Üyesi  Turgay BİRTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Neval GÜNEŞ

     
                   
Öğr. Gör.Serdar ASLAN  Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

      

    

   

Dr. Öğr. Üyesi İdris DURUSOY Arş.Gör. Y.Selman GÜLTEKİNOrman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı

         

     

       

Dr. Öğr. Üyesi Beşir Yüksel
  Dr. Öğr. Üyesiİsmail BAYSAL  Arş. Gör. Nuray ÖZTÜRK
     
   

  Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrometri Anabilim Dalı

      

  

 

Prof.Dr. Abdurrahim AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz TÜRK

Öğr.Gör. Seyfettin UZ

     
                   
Öğr.Gör. Tarkan URAL Arş.Gör.Dr. Remzi EKER  Sivilkültür Anabilim Dalı

      

 

   

Prof.Dr. Emrah ÇİÇEK

Prof. Dr. Derya EŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ÇETİN

     
                   
Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin KULAÇ Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal ÖZBAYRAM  Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

      

    

  

Prof.Dr. Oktay YILDIZ

Dr. Öğr.Üyesi Murat SARGINCI


     


Bölümümüzün Amacı:

Orman Mühendisliği Programı, doğal özellikle de orman kaynaklarının tüm ürün, işlev ve hizmetlerinin süründürülebilir olarak yönetimi, işletilmesi ve denetimi konularında en yüksek uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile kamusal danışmanlık yapmayı amaçlar. Bu çerçevede, orman ekosistemleri ve öğelerinin tanınması, ormanların yenilenmesi, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve potansiyel orman alanlarının ağaçlandırılması ile odun ve odun dışı ürün ve hizmetlerin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir kullanımını sağlayacak şekilde planlanması ve işletilmesini sağlayabilecek nitelikte yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Çalışma Konuları:

Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları alan kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman Bakanlığı'nın, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra birimlerinde çalışırlar. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi işlerinde ve belediyelerde park ve bahçeler müdürlüğünde görev  alabilirler.

  

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Bu bölüme girebilmek için Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli “MF-4” puan almak gerekmektedir.

Lisans Eğitiminin Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Matematik, Kimya, Botanik gibi temel fen derslerinin yanında, Orman Zoolojisi, Meteoroloji ve Klimatoloji, Orman Botaniği, Orman Ağaçları Fizyolojisi, Ekonomi, Yaban Hayvanları Bilgisi, Fitopatoloji, Orman Ekolojisi, Fotogrametri, Ağaç Teknolojisi, Havza Amenajmanı, Orman Koruma, Orman Ürünlerinden Faydalanma, Pazarlama, Sel Kontrolü, Toprak Koruma, Ormancılık Politikası ve Orman İşletme Ekonomisi gibi bölüm dersleri okutulmaktadır.

 

Mezunların Unvanı, Yüksek Lisans ve Doktora

Mezunlarına Lisans Diploması ve “Orman Mühendisi” unvanı verilir. Bölümümüzde Yüksek lisans, 1999–2000 eğitim-öğretim yılında Orman Mühendisliği Anabilim Dalında açılmıştır. Bölüm mezunları yanı sıra ilgili bilim dallarından bilimsel hazırlık programı ile öğrenci alınmaktadır. Mezunlara “Yüksek Mühendis” unvanı verilmektedir. Bölümümüzde Doktora, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Orman Mühendisliği Anabilim Dalında açılmıştır. Bölüm Lisans ve Yüksek lisans mezunları yanı sıra ilgili bilim dallarından bilimsel hazırlık programı ile öğrenci alınmaktadır. Mezunlara “Doktor” unvanı verilmektedir.

Görevler

Orman mühendisleri, orman alanlarını saptar, haritasını yapar; yeşil alan olarak ayrılan yerleri milli park, doğa koruma alanları vb. yapmak için arazi ölçümü yapar, plan hazırlar; toprağın cinsi ve yerin coğrafi özelliğine göre dikilecek fidan cinsini, miktarını ve fidan dağılımını saptar; orman alanlarına uygun ağaç türlerini seçer; fidanların tekniğe uygun olarak dikilmesine nezaret eder; ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem alır; ormanın gerekli bakım işlemlerini yaptırır; orman yaban hayvanlarını korur ve üremesi için gerekli planları yapar.