Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Osman UZUN

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Doç. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Dr.Öğr.Üyesi Pınar GİRTİ GÜLTEKİN

Bölüm Sekreteri: Şakir BALTALI 


  1. Bölüm Tarihçesi


Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBU) Orman Fakültesi bünyesinde kurulan üç bölümden biri olup akademik ve fiziksel alt yapısını oluşturduktan sonra 1994 yılında öğrenci almaya başlamıştır. 2013 İtibariyle Orman Fakültesinde dört bölüm yer almaktadır.

Yüksek lisans programı 1997-1998 yılında AİBÜ’ye bağlı olarak eğitim-öğretime başlamış ve 2006 yılında Düzce Üniversitesi’nin kurulmasının ardından Düzce Üniversitesi bünyesinde devam etmektedir. Bölümümüzde doktora eğitimi 2008-2009 eğitim öğretim yılında başlamış ve halen devam etmektedir.

20 yıllık süreçte 2017 yılı itibariyle 557 Lisans mezunu,  5 Doktora mezunu bulunmaktadır.

2016-2017 itibariyle 312 Lisans öğrencisi, 102 Yüksek Lisans öğrencisi, 9 doktora öğrencisi bulunmaktadır  (Tablo 1).Tablo 1.2017 İtibariyle Lisansüstü programlardaki öğrenci sayıları

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 

Öğretim Yılı

 Kaydolan Öğrenci Sayıları

Mezun Öğrenci Sayıları

Mevcut Öğrenci Sayıları

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans

Doktora

2006-2007

0

0

0

0

0

0

2007-2008

1

0

0

0

1

0

2008-2009

0

1

0

0

1

1

2009-2010

1

0

0

0

2

1

2010-2011

5

1

0

0

7

2

2011-2012

9

2

2

1

16

4

2012-2013

13

0

0

1

29

4

2013-2014

4

1

1

1

33

5

2014-2015

16

0

2

1

49

5

2015-2016

19

2

5

1

68

7

2016-2017

32

1

0

0

100

8

Toplam

100

8

10

5 

Bölümümüzde 2017 yılı itibariyle 2 profesör, 2 Doçent,  7 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

2.Misyon, Vizyon ve Hedefler

2.1.                 Lisans Eğitimi Misyon, Vizyon ve Hedefler

2.1.1.          Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Eğitimi Misyonu


Bölümümüzün misyonu, doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

2.1.2.          Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Eğitimi Vizyonu


Bölümümüzün vizyonu, eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

2.1.3.          Lisans Eğitimi Stratejik Amaç ve Hedefler


Gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirilmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmaları gerekse sağlıklı, sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam mekanları yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı çalışmaları, eğitimin temel konularını oluşturmaktadır. Eğitim programının amacı bu temel konularda, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, nitelikli, yetenekli, girişimci, dinamik ve mesleklerarası bilgi-koordinasyon tabanına sahip bireyler yetiştirmektir.

2.2.                 Lisansüstü Eğitimi Misyon, Vizyon ve Hedefler


2.2.1.          Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisansüstü Eğitimi Misyonu


Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Programı, başta insan olmak üzere canlı yaşam kaynağına ait çevrenin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarımını hedefleyen, belirli kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanması veya planlanması işlevlerini akılcı, çağdaş, bilim ve teknik ile sanatsal seviyede donanımlı bilgiyle teknolojinin tüm olanaklarını kullanmasını bilerek öğreten, araştıran-sorgulayan-üreten peyzaj mimarları ve akademisyenler yetiştirmektir.

  

Peyzaj Planlama Anabilim Dalı

                  

              

               

Prof.Dr. Osman UZUN

Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ

Dr.Öğr.Üyesi Pınar GİRTİ GÜLTEKİN

     
                            
Arş.Gör Berfin ŞENİK    

 

Peyzaj Tasarımı Anabilim Dalı

                  

              

               

Dr.Öğr.Üyesi Pınar KÖYLÜ

Doç.Dr. Mehmet Kıvanç AK

     

 

Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı

                  

     

              

Prof.Dr. Zeki DEMİR

Doç.Dr. Özgür YERLİ

Doç.Dr. Elif Lütfiye KUTAY KARAÇOR

     

 

Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı

                  

          

            

Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Doç.Dr. Engin EROĞLU

Dr.Öğr.Üyes Serir UZUN

     
                              
Arş.Gör Sertaç KAYA