Fakülte Yönetim Kurulu

     Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU (Başkan)
                  
      Prof.Dr. Oktay YILDIZ (Üye)                 
      Prof.Dr. Cengiz GÜLER (Üye)          
      Prof.Dr. Derya EŞEN (Üye)          
      Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ  (Üye)      
       Doç.Dr. Engin EROĞLU  (Üye)     
      Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÜLTEKİN (Üye)