Fakülte Kurulu

      Dekan  Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU  (Başkan)
      Orman Müh. Bl. Bşk. Prof.Dr. Derya EŞEN (Üye)           
      Orman End. Müh. Bl. Bşk.  Prof.Dr. Cengiz GÜLER  (Üye)
      Peyzaj Mimarlığı Bl.Bşk. Prof.Dr. Osman UZUN (Üye)
      Yaban Hay.Eko.ve Yön. Bl. Bşk. Dr. Öğr. Leyla ÖZKAN (Üye)  
      Prof.Dr. Refik KARAGÜL (Üye)
      Prof.Dr. Oktay YILDIZ (Üye)      
     Prof. Dr. Zeki ZEMİR (Üye)
     Doç.Dr. A.Ayfer KARADAĞ (Üye)
     Doç.Dr. Engin EROĞLU (Üye)
     Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK (Üye)