Bölüm Başkanlıkları

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Peyzaj Mimarlığı

Prof.Dr. Osman UZUN

Orman Endüstri Mühendisliği

Prof.Dr.Cengiz GÜLER

Orman Mühendisliği  

Prof.Dr.Abdurrahim AYDIN

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI

osmanuzun@duzce.edu.tr

cengizguler@duzce.edu.tr aaydin@duzce.edu.tr

mehmetbudakci@duzce.edu.tr

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÖZKAN
leylaozkan@duzce.edu.tr