Fakültemiz Dört İşbirliği Çalışması İçin Protokol İmzaladı.

25 Haz

         Fakültemiz ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Milli Parklar İl Şube ve Düzce Milli Parklar İl Şube Müdürlükleri arasında “Tabiatı Koruma Alanı; Kaynak Değerleri Envanter-Araştırma ve İzleme Programının Geliştirilmesi AR-GE çalışması için dört protokol imzalandı.

Fakültemiz Dekanlığında gerçekleştirilen iş birliği protokollerini, Fakültemiz adına Dekanımız Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Bolu Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü adına İl Şube Müdürü Serpil Uysal ve Düzce Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü adına İl Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek imzaladı.

Protokoller; Bolu il sınırları içerisinde bulunan “Akdoğan ve Rüzgârlar Ebe Çamı Tabiatı Koruma Alanı”, “Kökez Çok Yaşlı Göknar Ormanı Tabiatı Koruma Alanı”, “Bolu Kale Fındığı Tabiatı Koruma Alanı” ve Düzce il sınırları içerisinde bulunan “Demirciönü Tabiatı Koruma Alanı” kaynak değerleri envanter-araştırma ve izleme programının geliştirilmesi için yapılacak faaliyetleri ve Ar-Ge çalışmalarını kapsıyor.

Tarafların yükümlülükleri ve sorumluluklarının belirlendiği protokollerde Fakültemiz, tüm uzmanlık gerektiren çalışmaların bilimsel temellere dayalı olarak yürütülmesinden ve çalışma alanında araştırma yapacak uzmanların temin edilmesinden sorumlu olacak. Ayrıca Fakültemiz çalışma kapsamında formatı belirlenen bilimsel çalışma raporunu, haritaları ve veri tabanını 153 Gün sonunda; İdareye, kurumsal bir yapı değişikliği olması durumunda ise Doğa Koruma ve Milli Parkları temsil eden kuruma teslim edilecek.

Bolu Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Düzce Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ise kendi bünyesinden bir personeli bu çalışmalar çerçevesinde görevlendirecek. Çalışma alanına yönelik 1/25.000 ölçekli sayısal topografik haritalar ile arazi çalışmalarında kullanılacak araçların temini sağlanacak.

Bolu Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Düzce Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, envanter-analitik etüt ve sentez aşaması sonrası, çıktılarına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirme amacıyla bilim otoriteleri ve bilim insanları, tabiatı koruma alanının temsilcileri, kurum/kuruluşların temsilcileri ve proje koordinasyon ekibi veya arazi ekipleri ile birlikte toplantı düzenleyecek