Öğretim Üyemiz Dünya ve Türkiye Ormancılık Politikasındaki Güncel Gelişmeler ve Yönelimler Konusunda Davetli Konuşmacı Olarak Sunum Yaptı.

26 Kas

Orman Mühendisleri Odası tarafından organize edilen ve 17-20 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen “2023'e Doğru Ormancılık Teşkilat Yapılarımız ve Ormancılık Hedeflerimiz Çalıştayı” kapsamında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selman Gültekin davetli konuşmacı olarak “Dünya ve Türkiye Ormancılık Politikasındaki Güncel Gelişmeler ve Yönelimler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Antalya Rixos Sungate Hotel’de gerçekleştirilen çalıştaya başta Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz olmak üzere, milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri, Orman Genel Müdürlüğü’nde uzun yıllar görev yapmış Orman Genel Müdürleri, Orman Bölge Müdürleri ve bürokratlar, orman teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapmış ve yapmakta olan orman mühendisleri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olmak üzere 600’ün üzerinde yoğun bir katılım olmuştur.

Çalıştaya Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Birtürk ve Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin Kulaç da katılarak katkıda bulunmuşlardır.

Öğretim Üyemiz sunumunda küresel iklim değişikliği başta olmak üzere orman alanlarının sürdürülebilir yönetimi için uluslararası toplumun gerçekleştirdiği çalışmalara vurgu yaparak, 1992 Rio Konferansının ardından Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan organizasyonların aldığı kararlara ve izlediği süreçlere değindi. Özellikle Hükümetlerarası Ormancılık Paneli ve Hükümetlerarası Ormancılık Forumu kararlarının dünya ormancılık politikası üzerindeki etkilerinin altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) ormanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bakanlar konferanslarının düzenlendiğini belirten Gültekin, AB’nin 2014-2020 yıllarını kapsayan güncel ormancılık stratejisinde sürdürülebilir orman yönetiminin temel toplum amaçlarına katkısı, bilgi tabanının geliştirilmesi, eşgüdüm ve iletişimin desteklenerek ormanların ahenk içerisinde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin de Ulusal Ormancılık Programı’nda yer aldığı üzere sürdürülebilir orman yönetimine ilişkin politikaları yakından takip ettiğini ve uygulamalarının olduğunu vurguladı.

Dünyadaki orman kaynaklarının küresel iklim değişikliği, çölleşme ve erozyon ile mücadelede çok büyük bir role ve öneme sahip olduğunu belirten Gültekin, Türkiye’de bu konuda oldukça önemli çalışmaların yapıldığını, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere bağlı kuruluşları olan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP)’nün çalışmalarının önemli katkılarının olduğunu ifade etti.

Türkiye ormancılık politikasının geliştirilmesine yönelik öneriler de sunan Gültekin, Türkiye’nin orman alanının birçok ülkenin aksine orman alanlarını arttırabilen nadir ülkelerden biri olduğunu, ancak bu artışla birlikte artan orman alanlarının niteliğinin ve verimliliğinin de arttırılmasının gerektiğini, ormanların sürdürülebilir yönetimi için katılımcılığı ve şeffaflığı da sürece dahil ederek güçlendirilmesi gerektiğini, ormanların sadece odun hammaddesi üretmediğini, konunun ekosistem hizmetleri kapsamında ele alınarak odun dışı orman ürünleri ve hizmetlerinin de ormanlardan çok yönlü faydalanma esaslarına uygun bir şekilde ve sürdürülebilirlik ilkesine hassasiyet göstererek devam edilmesi gerektiğini belirtti.