WWF-TÜRKİYE ile Ortak Çalışma Toplantısı Yapıldı.

22 May

Fakültemiz ile Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF-TÜRKİYE) Arasında Ortak Çalışma Toplantısı 16.05.2019 Perşembe günü Fakültemiz toplantı salonunda gerçekleştirildi. “Orman İklim Uyum Konusunda Makaleler ve Örnek Dersler” konulu toplantının programı:

- Tanışma (15 dk)

- Sunum: WWF-Türkiye iklim değişikliğine uyum projesinin kısa tanıtımı, (15 dk).

- Tartışma: Akdeniz ormanlarında ve (diğer ormanlarda) iklim değişikliğine uyum için orman yönetiminde alınması önerilen önlemler neler? Bu önlemler gerekli mi; acil mi? (30 dk).

- Tartışma: Hali hazırda Düzce Üniversitesi ve (diğer üniversitelerin) Orman Fakültelerindeki derslerde iklim değişikliği ve iklim değişikliğine uyum konuları ne ölçüde işleniyor? Bu alanda geliştirilebilecek noktalar varsa bunlar neler? (30 dk).

- Tartışma: Orman Fakültelerinde bu konunun önceliklendirilmesi için ne yapılabilir (yeni bir ders eklenmesi, var olan derslere entegrasyon, entegrasyon ve yeni ders geliştirme noktasında WWF ve diğer uzmanlardan teknik destek, kaynak Türkçeleştirilmesi vb.), (30 dk).

Toplantı sonucunda iklim değişikliği konularında ortak çalışmalar ile bilgi ve materyal paylaşımı yapılmasına karar verildi.


/>