"Katılımcı Süreç" Tasarımı Çalışması

27 Nis

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyeleri tarafından “Mekansal Risklerin Yönetiminde  kolojik Planlama Odaklı Katılımcı Planlama Modelinin Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında ‘“Katılımcı Süreç” Tasarımı Çalışması’ adıyla 3.çalıştay gerçekleştirildi.

Ayrıntılar İçin tıklayınız.