Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

 Bölüm Başkanı Vekili      :Prof.Dr. Cengiz GÜLER

 Bölüm Sekreteri                : Fatih SERTKAYA

 

Puan türü                             : MF-4

Eğitim dili                            : Türkçe

Hazırlık                                : İsteğe Bağlı

Yerleşke                                : Konuralp Yerleşkesi

Eğitim süresi                        : 4 Yıl

Yüksek lisans/Doktora       : +/+

 Bölüm Tarihçesi:

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBU) Orman Fakültesi bünyesinde kurulan üç bölümden biri olup akademik ve fiziksel alt yapısını oluşturduktan sonra 1995 yılında öğrenci almaya başlamıştır (2013 İtibariyle Orman Fakültesinde dört bölüm yer almaktadır)

Yüksek lisans programı 2003 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak başlamış ve 2006 yılında Düzce Üniversitesi’nin kurulmasının ardından Düzce Üniversitesi bünyesinde devam etmektedir. Doktora eğitimi ise 2008 yılında başlamış ve halen devam etmektedir.

Bölümümüz Türkiye’de mevcut Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri arasında Orman Ürünleri Sanayiinin en yoğun olduğu Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesinin merkezinde yer almaktadır. 2016 yılı itibariyle 21 yıllık köklü bir geçmişe sahip olması, genç dinamik ve öğrencilerle birebir ilgilenmeyi hedefleyen yapısıyla ön plana çıkmaktadır. 

21 yıllık süreçte 2016 yılı itibariyle 482 Lisans mezunu,  8 Doktora, 32 Yüksek Lisans mezunu veren Bölümümüzde 2015-2016 itibariyle 264 Lisans öğrencisi, 87 Yüksek Lisans öğrencisi, 10 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Bölümümüzde Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitimlerin var olması aynı zamanda Bölüm öğretim üyelerimizin uluslararası ve ulusal düzeydeki projelerde aktif olarak yer alması nedeniyle mesleğin uygulama ve teorik bölümlerine ilişkin bilgiler eğitim sırasında öğrencilerimize verilmektedir.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yandal ve Çift Anadal yapabilmektedirler. Ayrıca Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm öğrencileri Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yandal ve Çift Anadal yapabilmektedir. Ayrıca bölümümüz, Fen Bilimleri Enstitüsü disiplinler arası bölümlerinden olan kompozit malzemeler anabilim dalına katkıda bulunmakta ve öğrencilerimiz burada yüksek lisans ve doktora yapabilmektedir.

Mevcut Öğretim Elemanları

Bölümümüz, 1995 yılında öğretime başlamış olup 2016 yılı itibariyle; 2 profesör, 3 doçent, 6 yardımcı doçent ve biri Dr. 4 araştırma görevlisi ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzdeki öğretim elemanlarının ilgili anabilim dallarına dağılımları Çizelge 1’deki gibidir.

Çizelge 1. Öğretim elemanlarının ilgili anabilim dallarına dağılımları (Eylül 2016)


Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı

      

   

  

Prof.Dr. Cengiz GÜLER

Doç.Dr. Süleyman KORKUT

Doç.Dr. Ümit BÜYÜKSARI

     
                   
Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN    Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı

      

 


  


Prof.Dr Cihat TAŞÇIOĞLU

Yrd.Doç.Dr Mesut YALÇIN

Arş.Gör. Çağlar AKÇAY
     
                   

   Orman Endüstri Makineleri ve İşletme Anabilim Dalı

      

  

   

Doç.Dr. Derya SEVİM KORKUT

Yrd.Doç.Dr Nevzat ÇAKICIER

Yrd.Doç.Dr Tarık GEDİK

     
                   
Arş.Gör. Muhammet ÇİL  Orman Ürünleri Kimyası ve  Teknolojisi Anabilim Dalı

      

  

  

Yrd.Doç.Dr. Hasan ÖZDEMİR

Yrd.Doç.Dr  Ayhan TOZLUOĞLU
Arş.Gör. Ömer ÖZYÜREK
     
                   

 


Bölümümüz farklı çalışma konularında sahip olduğu öğretim üyeleri ile Lisans ve Lisansüstü eğitimde farkını farklı platformlarda ortaya koymaktadır. Bölümümüze ilişkin Öğretim Planı Çizelge 2’deki gibidir.

Çizelge 2. Öğreti Planı (Eylül 2016)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Planı

 

1. Yarıyıl ( 7 zorunlu Ders (18 K)= Dönem Kredisi 18 )

1.Yarıyıl

(Saat/Hafta)

Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

OEM101

Genel Fizik I

3

-

3

6

OEM103

Genel Kimya

3

-

3

6

OEM105

Temel Matematik

3

-

3

6

OEM107

Teknik Resim

2

2

3

6

ING101

İngilizce I*

2

-

2

2

OEM109

Academic reading and writing**

2

-

2

2

TDB121

Türk Dili I

2

-

2

2

AIB101

Atatürk Ilk. ve Ink. Tar. I

2

-

2

2

Toplam

 

 

18

30

   *İngilizce hazırlık sınıfından başarısız öğrenciler için açılan ders.

 **İngilizce hazırlık sınıfından başarılı öğrenciler için açılan ders.

 

 

 2. Yarıyıl ( 7 zorunlu Ders  (18 K) = Dönem Kredisi 18 )

2. Yarıyıl

(Saat/Hafta)

Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

OEM102

Genel Fizik II

3

-

3

6

OEM104

Organik Kimya

3

-

3

6

OEM106

Sayısal Çözümleme

3

-

3

6

OEM108

Dendroloji

2

2

3

6

ING102

İngilizce II*

2

-

2

2

OEM110

Listening and speaking**

2

-

2

2

TDB122

Türk Dili II

2

-

2

2

AIB102

Atatürk Ilk. ve Ink. Tar. II

2

-

2

2

Toplam

 

 

18

30

   *İngilizce hazırlık sınıfından başarısız öğrenciler için açılan ders.

 **İngilizce hazırlık sınıfından başarılı öğrenciler için açılan ders.

3. Yarıyıl ( 4 Zorunlu Ders (11 K) + Seçmeli Ders (8 K)= Toplam Dönem Kredisi 19

3. Yarıyıl

(Saat/Hafta)

Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

OEM201

Orman Ürünleri Endüstrisine Giriş

3

-

3

4

OEM203

Odun Zararlıları

2

-

2

4

OEM205

Odun Anatomisi

2

2

3

5

OEM207

Odun Fiziği

2

2

3

5

 

Seçmeli Güz

 

 

2

3

 

Seçmeli Güz

 

 

2

3

 

Seçmeli Güz

 

 

2

3

 

Seçmeli Güz

 

 

2

3

Toplam

 

 

19

30

 

4. Yarıyıl ( 5 Zorunlu Ders (14 K) +  Seçmeli Ders (8 K)= Toplam Dönem Kredisi 22

4. Yarıyıl

(Saat/Hafta)

Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

OEM210

İstatistik

3

-

3

4

OEM206

Ekonomi

2

-

2

3

OEM202

Odun Dışı Orman Ürünleri ve Endüstrisi

2

2

3

3

OEM204

Odun Patolojisi

2

2

3

4

OEM208

Odun Mekaniği

2

2

3

4

 

Seçmeli Bahar

 

 

2

3

 

Seçmeli Bahar

 

 

2

3

 

Seçmeli Bahar

 

 

2

3

 

Seçmeli Bahar

 

 

2

3

Toplam

 

 

 

22

30

 

5. Yarıyıl ( 7 Zorunlu Ders (18 K) + Seçmeli Ders (4 K)= Dönem Kredisi 22

5. Yarıyıl

(Saat/Hafta)

Kodu

Dersin Adı  

T

P

K

AKTS

OEM301

Kereste Endüstrisi

2

2

3

4

OEM311

Standart ve Kalite Kontrol

3

-

3

3

OEM303

Lif Teknolojisi

2

2

3

3

OEM307

Tabakalı Ağaç Malzeme Teknolojisi

2

2

3

3

OEM305

Odun Kimyası

2

2

3

4

OEM309

Ağaç ve Mobilya Konstrüksiyonları

2

2

3

3

OEM313

Staj I

0

0

0

4

 

Seçmeli Güz

 

 

2

3

 

Seçmeli Güz

 

 

2

3

Toplam

 

 

 

22

30

 

6. Yarıyıl ( 6 Zorunlu Ders (18 K) + Seçmeli Ders (4 K)= Dönem Kredisi 22

6. Yarıyıl

(Saat/Hafta)

Kodu

Dersin Adı  

T

P

K

AKTS

OEM306

Kâğıt Endüstrisi

2

2

3

4

OEM302

Kurutma ve Buharlama Teknolojisi

2

2

3

4

OEM312

Odun Koruma Teknolojisi

2

2

3

4

OEM308

Yonga Levha Endüstrisi

2

2

3

4

OEM304

Lif Levha Endüstrisi

2

2

3

4

OEM310

Mobilya Endüstrisi

2

2

3

4

 

Seçmeli Bahar

 

 

2

3

 

Seçmeli Bahar

 

 

2

3

Toplam

 

 

 

22

30

 

7. Yarıyıl ( 7 zorunlu Ders (14 K) + Seçmeli Ders (8 K)= Dönem Kredisi 22 

7. Yarıyıl

(Saat/Hafta)

Kodu  

Dersin Adı  

T

P

K

AKTS

OEM401

Fabrika ve Üretim Planlaması

2

2

3

3

OEM403

Yönetim ve Organizasyon

2

-

2

2

OEM407

Bilimsel Araştırma ve Yazılım Yöntemleri

2

-

2

2

OEM411

Mesleki İngilizce I

2

-

2

2

OEM405

Üst Yüzey İşlemleri ve Teknolojisi

2

2

3

3

OEM409

Yatırım Planlama ve Değerlendirme

2

-

2

2

OEM413

Staj II

0

0

0

4

 

Seçmeli Güz

 

 

2

3

 

Seçmeli Güz

 

 

2

3

 

Seçmeli Güz

 

 

2

3

 

Seçmeli Güz

 

 

2

3

Toplam

 

 

 

22

30

 

 

8. Yarıyıl ( 5 zorunlu Ders (11 K) + Seçmeli Ders (8 K)= Dönem Kredisi 19       

8. Yarıyıl

(Saat/Hafta)

Kodu

Dersin Adı  

T

P

K

AKTS

OEM402

Pazarlama

2

-

2

4

OEM404

Maliyet Muhasebesi

2

-

2

4

OEM406

Ergonomi ve Is Etüdü

3

-

3

4

OEM408

Bitirme Tezi

-

2

2

3

OEM410

Mesleki İngilizce II

2

-

2

3

 

Seçmeli Bahar

 

 

2

3

 

Seçmeli Bahar

 

 

2

3

 

Seçmeli Bahar

 

 

2

3

 

Seçmeli Bahar

 

 

2

3

Toplam

 

 

 

19

30

  

 

Seçmeli Ders Havuzları


Güz Dönemi Seçmeli Ders Havuzu

Kodu

 

T

P

K

AKTS

OEM251

Genel Botanik

1

2

2

3

OEM253

Termodinamik

2

-

2

3

OEM255

Ağaç İsleri Statiği

2

-

2

3

OEM257

Egzotik Ağaç Türleri

2

-

2

3

OEM259

Elektroteknik

2

-

2

3

OEM261

Makine Bilgisi I

2

-

2

3

OEM263

Temel Bilgi Teknolojisi

1

2

2

3

OEM265

Ahşabın Yapıda Kullanımı

2

-

2

3

OEM267

Parke Endüstrisi I

2

-

2

3

OEM269

Yöneylem Araştırması

2

-

2

3

OEM271

Ağaç İsleme Makineleri

2

-

2

3

OEM273

Dekorasyon Teknikleri

2

-

2

3

OEM275

Genel Muhasebe

2

-

2

3

OEM277

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi

2

-

2

3

OEM279

İş Hukuku

2

-

2

3

OEM281

Kağıt Endüstrisinde Çevre Kirlenmesi

2

-

2

3

OEM283

Kağıt Kuşeleme Teknikleri

2

-

2

3

OEM285

Orman Endüstri Politikası

2

-

2

3

OEM287

Perspektif

2

-

2

3

OEM289

Toplam Kalite Yönetimi

2

-

2

3

OEM291

Yüzey Kaplama Malzemeleri

2

-

2

3

OEM293

Ağaç Malzeme Tutkalları

2

-

2

3

TOPLAM

 

 

 

44

66

 

Bahar Dönemi Seçmeli Ders Havuzu

Kodu

 

T

P

K

AKTS

OEM250

Ağaç İşleri Teknik Resim

1

2

2

3

OEM252

Fizikokimya

2

-

2

3

OEM254

Odun Kusurları

2

-

2

3

OEM256

Malzeme Bilgisi

2

-

2

3

OEM258

Ölçme Tekniği

2

-

2

3

OEM260

Kültür Mantarı Üretimi

2

-

2

3

OEM262

Ormancılık Bilgisi

2

-

2

3

OEM264

Kompozit Malzemeler

2

-

2

3

OEM266

Ağaç Malzeme Bükme Tekniği

2

-

2

3

OEM268

Ağaç Malzeme ve Yapıştırma Tekniği

2

-

2

3

OEM270

Atık Kâğıt Geri Kazanma Tekniği

2

-

2

3

OEM272

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)

2

-

2

3

OEM274

Orman Endüstrisinde Biyoteknoloji Uygulamaları

2

-

2

3

OEM276

Özel Levha Üretim Teknolojisi

2

-

2

3

OEM278

Yapı Malzemelerinin Tahribatsız Test Metotları

2

-

2

3

OEM280

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

-

2

3

OEM282

Genel Tasarıma Giriş

2

-

2

3

OEM284

İstatistiksel Yazılım Uygulamaları (SPSS)

2

-

2

3

OEM286

Laminat Teknolojisi

2

-

2

3

OEM288

Mobilya Döşeme Tekniği

2

-

2

3

OEM290

Odun Dışı Orman Ürünleri Kimyası

2

-

2

3

OEM340

Proje Yönetimi

2

-

2

3

OEM294

Üretim Yönetimi

2

-

2

3

OEM296

Toplam Verimli Bakım

2

-

2

3

OEM298

Finansal Yönetim

2

-

2

3

Toplam

 

 

 

50

75

 

Düzce Kenti:

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kentin ortasında olması, 2-3 saatlik bir süre içinde bu metropol kentlere ulaşılabilir olması, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Bolu illerinden rahatlıkla ulaşımın sağlanması nedeniyle önemli bir kavşak noktasıdır. Düzce kentinin yakın çevresinde Karadeniz kıyısındaki Akçakoca gibi bir sahil kentinin olması, Yedigöller Milli parkına kolay ulaşılabilmesi, Türkiyenin ilk tabiat anıtı olan Samandere Şelalesinin yer alması, güney bölümünde bir dizi sulak alan ve mesire yerlerine sahip olması, Abant gölüne ulaşımın kolay olması özellikle doğayla içi içe yaşamayı seven bireyler için önemli bir artı değer katmaktadır. Ayrıca metropol kentlere yakınlığı ile gerek tiyatro, sinema gibi önemli sosyal aktiviteleri katılımı kolaylaştırmakta, ayrıca mesleki fuarlar, kongre ve toplantılara günübirlik katılımların kolay olmasını da sağlamaktadır.

Uluslararası İlke ve Hedefler:

Bölümümüz tüm akademik personeli ile öğrencilerinin yurt dışı deneyimi edinmesini amacıyla Erasmus ve Mevlana gibi programlarından yararlanmasını tavsiye etmekte ve fırsatlar sunmaktadır.

Bölümümüzün Amacı:

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, hammadde olarak orman ürünlerini işleyen endüstri işletmelerinde çalışmak için gerekli bilgiye sahip öğrenci yetiştirmek, karşılaştıkları problemleri analiz etme ve çözmek için modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerileri olan, kendi bilgilerini uygulama ile kombine edebilme hünerini haiz, mühendisler ve araştırıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Konuları:

Orman Endüstri Mühendisleri “5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” kapsamında, belirtilen faaliyet alanları içerisinde sayılan odun hammaddesi ve odun yan ürünlerini fayda sağlamak amacıyla tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik yöntemler ışığında mamule dönüştürmektedir. Odun mamul ve yarı mamullerinin verimliliğinin artırılması, kullanım özelliklerinin iyileştirilmesi vb. amaçlarla odunun anatomik yapısını, fiziksel ve mekanik özelliklerini, lifsel ve kimyasal yapısını, kurutma ve kurutma özelliklerini, emprenye özelliklerini araştırmaktadır. Bu araştırmalar ışığında odun hammaddesini levha ürünlerine, doğrama ve mobilyaya, keresteye, kağıda ve daha birçok mamul ve yarı mamule dönüştürülmesinde görev alırlar.

Mezun Orman Endüstri Mühendisleri,

“5531 Sayılı Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda;

Kamuda:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) gibi kurumların merkez ve taşra teşkilatlarında,

Özel Sektörde:

Kereste, kaplama, kontrplak, kontratabla, odun esaslı kompozit ürünler (yongalevha, liflevha (MDF-HDF), kağıt hamuru gibi daha çok ara ürün üreten, ya da parke, lambri, mobilya, kapı ve pencere (doğrama), kağıt ve her çeşit biyo-malzeme gibi, nihai ürün imal eden kuruluşlarda, hammadde temini ve üretimden, pazarlama ve satışa kadar değişik birimlerde, ahşap kurutma satış ve imalatı yapan firmalarda, kent mobilyaları ile uğraşan firmalarda,  özel Orman Endüstri Mühendisliği bürolarında görev almaktadırlar.

 Sonuç olarak; Bölümümüz, küresel, bölgesel ve yerel ölçekte düşünen, analizler yapan ve uygulayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Orman Endüstri Mühendisliğinin geniş vizyonu ile olaylara farklı bakış açısı getiren, doğal kaynaklarımızı bilimsel ve teknik olarak en iyi şekilde değerlendirebilen, ufukları her zaman memleketin kalkınmasını düşleyen mezunlarımızı, orman ürünleri sanayiinde önemli görevler beklemektedir.